Misja

Misja v1.1 (2013)

  • Aktywizacja kajakarstwa (przede wszystkim na Dolnym Śląsku)
  • Promocja rzek (w szczególności regionu Dolnego Śląska i Karkonoszy)
  • Współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem rozwoju kajakarstwa
  • Promocja dyscyplin sportowych związanych z kajakarstwem jako formy spędzania wolnego czasu
  • Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z pływaniem i bezpiecznego korzystania z rzek
  • Wspieranie inicjatyw związanych z podnoszeniem umiejętności z zakresu ratownictwa na rzekach

Brak komentarzy: